Как да се регистрирам?

1 Login or create new account.
2 ....................
3 ....................

Ако все още имате проблем опишете ни вашите затруднения, като ни изпратите email на support@electroplus.net . Благодаря!

Централен офис

Пон - Петък 9:00AM - 6:00AM
Събота - 9:00AM-5:00PM

СЪЗДАЙ АКАУНТ

FORGOT YOUR DETAILS?

Мисия

Ние сме ориентирани към клиентите и техните потребности, като нашата мисия е да надминем очакванията им, предлагайки на пазара не просто продукти, а работещи решения.

Политика на Електро плюс

В ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООДе внедрена и функционира Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа (ИСУ) в сътветствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, и следния обхват:

 

„ТЪРГОВИЯ И ДОСТАВКА НА КАБЕЛИ, ГОЛИ И ИЗОЛИРАНИ ПРОВОДНИЦИ, КАБЕЛНИ СКАРИ, КАНАЛИ, АРМАТУРА И АКСЕСОАРИ, ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ЖИЛИЩНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ, ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ, СУХИ И МАСЛОНАПЪЛНЕНИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ. ТЪРГОВИЯ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА (СЕРВИЗИРАНЕ, СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ) НА НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА (UPS).“

 

За изпълнение на своята политика по управление, Ръководството на ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД е определило следните основни цели :

 • увеличаване броя на клиентите на организацията;
 • удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на клиентите и заинтересованите страни;
 • повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предлаганите продукти;
 • осигуряване на съответствиес приложимите задължения за спазване по отношение на качеството продуктите, здравето и безопасността при работа и околната среда;
 • оптимизиране на процесите чрез използване на нови технологии и оборудване, с цел повишаване на качеството, предотвратяване на замърсяването от дейността си и подобряване на условията на труд;
 • недопускане на наранявания, чрез намаляване до минимум и ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността на персонала и другите заинтересовани страни;
 • провеждане на обучения и непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите, включително с цел запазване на тяхното здраве и безопасност, както и за повишаване на личната им отговорност към опазване на околната среда;
 • повишаване на ефективността при използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
 • поддържане на мотивацията на всички служители за подобряване на ежедневната работа, личната отговорност за опазване на околната среда и осъзнаване на поетия ангажимент за предотвратяване и недопускане на замърсяване от дейността си;
 • планиране на дейности и преглед на условията на труд с грижа за служителите, с цел непрекъснато подобряване на управлението на здравословните и безопасни условия на труд в организацията;
 • постоянно да подобрява системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа и да повишава резултатността спрямо околната среда и здравето и безопасността при работа.

 

РЪКОВОДСТВОТО ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ, В РАМКИТЕ НА КОНТЕКСТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДА СЛЕДВА СВОЯТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, И С ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕСТЕСТВОТО, МАЩАБА И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО ОКАЗВАТ НЕЙНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОДУКТИ.

 

КАТО  УПРАВИТЕЛ  НА  ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД,  ДЕКЛАРИРАМ  ЛИЧНОТО  СИ  УЧАСТИЕ  И  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОБЯВЕНАТА  ПОЛИТИКА  ПО  УПРАВЛЕНИЕ.

 

Управител: Маурицио Парусо

Дата: 03.01.2020г.

 

История

ПЕРСПЕКТИВА
2013

Електро Плюс ООД може да намерите и в гр.Бургас в лицето на нашия търговски представител за региона

2012

Електро плюс ООД отвори клон за своите клиенти в гр.Варна Индустриална зона Запад

2001 › СЪЗДАВАНЕ
TOP